Не является приложением win32 что делать windows xp
Перейти к содержимому

Не является приложением win32 что делать windows xp

 • автор:

Виправляємо помилку «Не є додатком win32» в Windows XP

Помилка «Не є додатком win32» в Windows XP

Помилки — це нормальне явище, яке супроводжує роботу в операційних системах сімейства Windows. Виникають вони з різних причин — від збоїв в самій ОС до некоректних дій користувача. Сьогодні ми поговоримо про фактори, що викликають діалогове вікно з повідомленням «Не є додатком win32».

Помилка «Не є додатком win32» в Windows XP

Причин, що впливають на подібну поведінку системи, досить багато. Почнемо з того, що виключимо банальний збій в «винде», який можна «вилікувати» перезавантаженням ПК. Якщо повідомлення не зникає, переходимо до інших методів вирішення проблеми.

Причина 1: Невідповідність розрядності

Це основний фактор, що викликає помилку. Якщо додаток призначений для систем з розрядністю 64 біта, а ми намагаємося запустити його на х86, то, природно, зробити цього не вийде. Виправити ситуацію можна, вивчивши системні вимоги програми і дізнавшись розрядність встановленої на ПК Віндовс. Після цього слід скористатися відповідним дистрибутивом.

З'ясування розрядності системи Windows XP

Досить часто розробники випускають установники окремо для х86 і х64. Зазвичай в таких випадках в імені файлу присутній вказівку розрядності, наприклад: «Winrar-x64-571ru.exe», «Winrar-x86-571ru.exe». Іноді в назві явно не пишуть бітность, якщо вона не х64: «Winrar-x64-571ru.exe» (64 біта), «Winrar-571ru.exe» (32 біта). На сайтах це може виглядати так:

Вказівка ​​розрядності дистрибутива для скачування на сторінці сайту

Причина 2: Пошкодження або відсутність файлів програми

Обговорювана помилка може виникнути, якщо файли програми в папці установки пошкоджені або відсутні. Відбутися таке може через некоректну інсталяції, дій вірусів або антивірусів, а також після дій самого користувача. Рішення тут просте: перевстановити додаток, тобто встановити його заново без попереднього видалення. Якщо цей метод не допоміг, варто спробувати виконати деінсталяцію за допомогою спеціального софту, наприклад, Revo Uninstaller, А потім зробити нову установку.

Видалення програм за допомогою програми Revo Uninstaller в Windows XP

Ще одна причина — пошкоджений інсталятор. У такому випадку варто завантажити його з іншого джерела, а краще з офіційного сайту.

Причина 3: NET Framework і Microsoft Visual C ++ Redistributable

Програми можуть не працювати належним чином або зовсім відмовитися запускатися через відсутність в системі платформи NET Framework, Пакетів Microsoft Visual C ++ Redistributable або їх оновлень. Особливо це стосується продуктів, розроблених з використанням нових версій даних інструментів. Виходом буде установка свіжих апдейтів з офіційного сайту Майкрософт.

Оновлення Microsoft .Net Framework за допомогою програми ASoft .NET Version Detector Detector

Причина 4: Віруси і антивіруси

Вірусна атака може привести в масі проблем, в тому числі і до появи різного роду помилок при роботі програм. При підозрі на зараження необхідно негайно вжити заходів у вигляді сканування і видалення шкідників. Як це зробити, читайте в статті за посиланням нижче.

Сканування і видалення вірусів програмою Kaspersky Virus Removal Tool

Антивірусні програми також можуть перешкоджати запуску деяких виконуваних файлів (exe) через їх підозріло поведінки або відсутності в базах довірених додатків. Спробуйте відключити свій антивірус і перевірити працездатність.

Відключення антивіруса 360 Total Security

Якщо помилка пропала, варто задуматися про відмову від використання проблемного софта (при запуску або якого з’являється повідомлення), пошуку аналогів або, якщо це піратська копія, скачуванні офіційною версією і покупці ліцензії.

висновок

Всі наведені вище способи усунення помилки «Не є додатком win32» не спрацюють, якщо причиною її виникнення є внутрішні проблеми операційної системи. У таких ситуаціях для початку варто спробувати відновити Віндовс до попереднього стану.

Якщо відкат не допоміг, доведеться встановлювати заново «вінду», можливо, навіть з використанням іншого, вкрай бажано, чистого (не «збірка») ліцензійного дистрибутива.

 • ← Налаштовуємо системні шрифти в ОС Windows XP
 • Виправляємо помилку «Пам’ять не може бути« read »» в Windows XP →

Исправляем ошибку «Не является приложением win32» в Windows XP

Ошибки — это нормальное явление, сопровождающее работу в операционных системах семейства Windows. Возникают они по разным причинам – от сбоев в самой ОС до некорректных действий пользователя. Сегодня мы поговорим о факторах, вызывающих диалоговое окно с сообщением «Не является приложением win32».

Ошибка «Не является приложением win32» в Windows XP

Причин, влияющих на подобное поведение системы, довольно много. Начнем с того, что исключим банальный сбой в «винде», который можно «вылечить» перезагрузкой ПК. Если сообщение продолжает появляться, переходим к другим методам решения проблемы.

Причина 1: Несоответствие разрядности

Это основной фактор, вызывающий ошибку. Если приложение предназначено для систем с разрядностью 64 бита, а мы пытаемся запустить его на х86, то, естественно, сделать этого не получится. Исправить ситуацию можно, изучив системные требования программы и узнав разрядность установленной на ПК Виндовс. После этого следует воспользоваться подходящим дистрибутивом.

Выяснение разрядности системы Windows XP

Довольно часто разработчики выпускают установщики отдельно для х86 и х64. Обычно в таких случаях в имени файла присутствует указание разрядности, например: «winrar-x64-571ru.exe», «winrar-x86-571ru.exe». Иногда в названии явно не пишут битность, если она не х64: «winrar-x64-571ru.exe» (64 бита), «winrar-571ru.exe» (32 бита). На сайтах это может выглядеть так:

Указание разрядности дистрибутива для скачивания на странице сайта

Причина 2: Повреждение или отсутствие файлов программы

Обсуждаемая ошибка может возникнуть, если файлы программы в папке установки повреждены или отсутствуют. Произойти такое может из-за некорректной инсталляции, действий вирусов или антивирусов, а также после действий самого пользователя. Решение здесь простое: переустановить приложение, то есть установить его заново без предварительного удаления. Если этот метод не помог, стоит попробовать выполнить деинсталляцию с помощью специального софта, например, Revo Uninstaller, а потом произвести новую установку.

Удаление приложений с помощью программы Revo Uninstaller в Windows XP

Еще одна причина – поврежденный инсталлятор. В таком случае стоит скачать его из другого источника, а лучше с официального сайта.

Причина 3: NET Framework и Microsoft Visual C++ Redistributable

Программы могут работать некорректно или вовсе отказаться запускаться из-за отсутствия в системе платформы NET Framework, пакетов Microsoft Visual C++ Redistributable или их обновлений. Особенно это касается продуктов, разработанных с использованием новых версий данных инструментов. Выходом будет установка свежих апдейтов с официального сайта Майкрософт.

Обновление Microsoft .Net Framework с помощью программы ASoft .NET Version Detector Detector

Причина 4: Вирусы и антивирусы

Вирусная атака может привести в массе проблем, в том числе и к появлению различного рода ошибок при работе программ. При подозрении на заражение необходимо незамедлительно принять меры в виде сканирования и удаления вредителей. Как это сделать, читайте в статье по ссылке ниже.

Сканирование и удаление вирусов программой Kaspersky Virus Removal Tool

Антивирусные программы также могут препятствовать запуску некоторых исполняемых файлов (exe) по причине их подозрительно поведения или отсутствия в базах доверенных приложений. Попробуйте отключить свой антивирус и проверить работоспособность.

Отключение антивируса 360 Total Security

Если ошибка пропала, стоит задуматься об отказе от использования проблемного софта (при запуске или работе которого появляется сообщение), поиске аналогов или, если это пиратская копия, скачивании официальной версии и покупке лицензии.

Заключение

Все приведенные выше способы устранения ошибки «Не является приложением win32» не сработают, если причиной ее возникновения являются внутренние проблемы операционной системы. В таких ситуациях для начала стоит попытаться восстановить Виндовс к предыдущему состоянию.

Если откат не помог, придется переустанавливать «винду», возможно, даже с использованием другого, крайне желательно, чистого (не «сборка») лицензионного дистрибутива.

Сергей Николаев Вам помогли мои советы?

Приложение не запускается на WinXP, как можно исправить?

Написал приложение. Под Windows 7 работает. Пробуют на Windows XP и оно не запускается, пишет: «приложение не является приложением Win32». Версию .NET выставил 2.0 (видно на снимке), выбрал х86 и всё равно не работает, только теперь вылетает без ошибки.

6bbcd1828bed4c40aa5a5b8286c50627.PNG

В интернете пишут, что нужно поменять «набор инструментов платформы», но сколько не искал так и не нашёл такого параметра.

 • Вопрос задан более трёх лет назад
 • 5492 просмотра

Комментировать
Решения вопроса 0
Ответы на вопрос 4

AlekseyNemiro

Алексей Немиро @AlekseyNemiro
full-stack developer

На Windows XP должен быть установлен .NET Framework. В данном случае, версия 2.0. Также может потребоваться Service Pack 3.

Лучше ниже .NET Framework 3.5 не использовать.
И .NET Framework 4.0 под Windows XP вполне нормально работает, если установить. Версия 4.5 уже не поддерживается

.NET 2.0, если не изменяет память, по умолчанию не входил в состав Windows XP (если хотелось именно этого).

Ответ написан более трёх лет назад
Нравится 4 2 комментария
лучше .NET Framework 3.5 sp1 было дело тупо на 3.5 нестартовало.

AlekseyNemiro

Алексей Немиро @AlekseyNemiro

Winner_DE: проблема определенно в версии .NET.

Если приложение компилировать под ту версию, которая установлена в системе, то оно запустится.

Если приложение использует сборки из старшей версии .NET, чем версия приложения, то по идее оно не должно компилироваться. Однако, в папке bin могут остаться предыдущие успешные сборки, которые естественно, работать не будут, если они были компилированы под версию .NET, который нет в системе пользователя. В данном случае, лучше очищать папку bin перед созданием новых сборок, чтобы полностью исключить подобную ситуацию.

Обычно ошибка вода: «Приложение не является приложением Win32», указывает на отсутствие нужной версии .NET. Это частая проблема. Для простых смертных можно и нужно делать установщик, который сам проверит, чего не хватает в системе, скачает и установит. Всем остальным достаточно скачать и установить .NET Framework.

В чём причины ошибки «Не является приложением Win32» и как её исправить

Эта ошибка появляется при попытке запустить установленное приложение или инсталлятор. Такое может случиться даже с программой, которой вы уже пользовались и всё было в порядке. Далее мы расскажем, что можно предпринять в подобной ситуации.

Почему возникает и как исправить ошибку «Не является приложением Win32»

Способы устранения ошибки «Не является приложением Win32».

Причины появления сообщения «Не является приложением Win32»

Ошибка появляется, потому что система в результате какого-то сбоя вдруг решает, что запускаемая программа «не является приложением win32», т. е. не подходит к 32-разрядному компьютеру. Это характерно для любой Windows от ХР до 10. Если вы уверены, что ошибка несёт с собой неправильную информацию и ПО на самом деле подходит для 32-разрядной Windows, значит, с системой что-то произошло. Вот список возможных причин:
компьютер долгое время работал без перерыва, запускались ресурсозатратные программы, скачивались многовесные файлы и т. п.;

 • сам дистрибутив программы содержит ошибку: в нём не хватает элементов или внедрён вирус – такое часто происходит с пиратскими версиями популярных приложений;
 • вирус «поселился» в самой системе и повредил важные записи в реестре, нарушив порядок запуска файлов;
  антивирус заблокировал программу, обнаружив в ней нечто подозрительное, и поместил часть элементов в карантин, а система потеряла к ним доступ;
 • в арсенале Windows не хватает инструментов для работы с приложением – некоторые требуют скачивания библиотек, плагинов, компонентов для чтения кодов, написанных объектно-ориентированным языком программирования;
 • если программа запускается с диска, то он может быть поврежден: присмотритесь хотя бы к его внешнему виду, есть ли царапины, «наплывы» материала на блестящей поверхности или еще какие-то дефекты;
 • нелицензионная Windows может содержать целый ряд различных багов, иметь неработающие инструменты, закрытые для доступа библиотеки и т. п.

Сообщение об ошибке Win32

Как исправить ошибку

 1. Если вы увидели ошибку «Не является приложением win32», в ваших силах кое-что сделать для исправления ситуации:
  Первым делом перезагрузите компьютер. Вероятно, многочасовая бесперебойная работа ПК плохо отразилась на его функционировании, и процессы перестали запускаться, как следует или потеряли связь с аппаратным центром.
 2. Ещё раз прочтите и соотнесите требования приложения к ОС: действительно ли оно создано для Windows или все-таки вы скачали версию, предназначенную для Linux или Mac. Посмотрите разрядность своей системы и дистрибутива, а также расширение последнего: если установочный файл не в формате .ехе, то он точно не подходит для запуска на Windows, даже если в описании указано обратное. Часто подобное предлагается на сайтах, где стремятся обмануть посетителей и внедрить в их систему какой-нибудь вирус.Проверить разрядность системы
 3. Если вы хорошо разбираетесь в программах, то посмотрите составляющие дистрибутива: все ли файлы на месте. Попробуйте скачать установочник с другого сайта.
 4. Проверьте компьютер с помощью антивируса: возможно в систему попал какой-то вредитель, нарушивший порядок выполнения процессов. Это особенно вероятно, если помимо рассматриваемой ошибки возникает ряд других.
 5. Теперь наоборот, попробуйте отключить антивирус, чтобы убедиться, что это не он заблокировал запуск программы. Иногда такое случается, особенно, если в настройках выбран режим повышенной бдительности. Внесите программу в список исключений или отключайте службу каждый раз, когда пользуетесь проблемным ПО.
 6. Небесполезной может оказаться попытка запуска программы от имени администратора: нажмите на ярлык дополнительной кнопкой и выберите Run As Administrator.
 7. Можно скорректировать параметры совместимости: нажмите на ярлык программы дополнительной кнопкой манипулятора и выберите Properties, а затем раздел Compatibility. В выпадающем списке выберите более старую модификацию ОС, а затем попробуйте запустить приложение – быть может, ваша версия Windows оказалась слишком новой для него.Установка параметров совместимости
 8. Если ошибка «Программа не является приложением win32» никуда не исчезла, самое время проверить, все ли в порядке с реестром. Нажмите Win+R и впишите в строку: «regedit» (без кавычек), кликните «Enter». Найдите справа большой раздел HKEY_LOCAL_MACHINE, в нем SOFTWARE, а затем последовательно откройте папки: Classes\exefile\shell\open\command. Здесь будет два файла со значением “%1”%* (кавычки, значок «процент», единица, кавычки, «процент», звездочка). Если приписано что-то другое, нужно убрать и вписать именно это. Чтобы изменить надпись, кликните дважды по названию файла.
 9. Откройте Command line и запустите Run As Administrator. В черное поле задайте команду: CHKDSK /F+ «Enter» и дождитесь окончания проверки системных элементов: по завершении вам придет уведомление.
 10. Зайдите на сайт Microsoft и скачайте дополнения: Microsoft NET Framework и Microsoft Visual C++ — некоторые приложения без них не работают. Только не пользуйтесь сомнительными ресурсами при поиске этих файлов, их поведение в системе непредсказуемо.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *